Jauhiaiset

Jauhiainen Jarmo HolopainenTunnistus

Aikuiset jauhiaiset ovat pieniä (1,2-1,5 mm), perhosmaisia hyönteisiä. Niiden ruumista peittää hieno, puuterimainen pöly. Jauhiaisilla on kaksi paria siipiä, siipien siipisuonisto on hyvin niukka. Tuntosarvet ovat pitkät ja rihmamaiset.

Jauhiaisten munat ovat soikeita, 0,2 mm:n pituisia. Naaras munii lehden alapinnalle siten, että munat ovat toisesta päästään kiinnitettyinä lehteen. Munat ovat usein munittu ympyrän tai puoliympyrän muotoon, sillä naaras syö ja munii samanaikaisesti siirtäen vain munanasetintaan toiseen paikkaan imukärsän pysyessä paikoillaan kasvissa. Munia on vaikea nähdä paljain silmin, jos niitä on harvassa. Tiheät munaryhmät näkyvät lehden alapinnalla vaalean tai ruskeanharmaan pölyn kaltaisena.

Etelänjauhiaista on Suomessa esiintynyt mm. joulutähdellä. Etelänjauhiaisen erottaminen ansarijauhiaisesta vaatii mikroskoopin ja tarkat tiedot lajien välisistä eroista.

Vioitus

Jauhiaiset imevät kasvinesteitä kasveista. Imiessään jauhiaiset eivät kuitenkaan vahingoita kasvin pintaa, sillä ne imevät ravintonsa soluvälien kautta kasvin sisäosien soluista. Vasta suuri jauhiaisjoukko heikentää ja häiritsee kasvin kasvua.

Pahinta tuhoa aiheuttaa mesikaste, jota sekä aikuiset jauhiaiset että toukat erittävät peräaukostaan. Tämä sokeripitoinen erite töhrii kasveja ja se alkaa kasvaa härmä- ja nokisieniä, jotka varjostavat kasvia ja heikentävät sen yhteyttämiskykyä. Lisäksi mesikaste alentaa kukkien myyntiarvoa sekä lisää hedelmien ja vihannesten lajittelutyötä. Jauhiaiset, erityisesti etelänjauhiaiset, levittävät myös kasvien virustauteja.

Biologia

Ansarijauhiaisen elämänkiertoon kuuluu kuusi kehitysastetta: muna, neljä nuoruusvaihetta ja aikuinen. Munista 6-8 vuorokauden kuluttua kuoriutuvat ensimmäisen asteen toukat ryömivät muutamia tunteja kuoriuduttuaan ja asettuvat sitten paikoilleen. Muut nuoruusasteet eivät liiku, vaan ne pysyvät ensimmäisen toukka-asteen valitsemalla paikalla lehteen kiinnittyneenä.

Jauhiaisnaaras voi elää 3-6 viikkoa (20-24°C). Kaiken kaikkiaan ansarijauhiaisen kehitys munasta aikuiseksi vie 3-4 viikkoa (20-25°C). Viileämmässä kehitykseen menee jo noin 10 viikkoa (15°C). Isäntäkasvi vaikuttaa ansarijauhiaisen populaatiokehitykseen sekä sitä kautta myös biologisen torjunnan onnistumiseen. Biologinen torjunta esimerkiksi tomaatilla onnistuu hyvin, mutta on kurkulla selvästi vaikeampaa. Tämä johtuu osittain siitä, että tomaatilla jauhiaisnaaras tuottaa 50-100 munaa, mutta kurkulla peräti 150-300 munaa.

Ansarijauhiaiset eivät yleensä leviä muutamaa metriä kauemmaksi kuoriutumispaikaltaan. Kuoriuduttuaan aikuinen jauhiainen nousee kasvilla ylöspäin ja munii nuorimmille lehdille (nuoret lehdet säilyvät riittävän pitkään hyväkuntoisina toukkien kehittyessä). Kasveille muodostuukin vähitellen selvä ikäjakauma: alimmilla lehdillä ovat kotelot, keskimmäisillä toukat ja ylimmillä munat.

Ansarijauhiaisella ei ole elämänkierrossaan kestoasteita, joiden avulla se selviäisi Suomen talven yli luonnossa tai lämmittämättömissä kasvihuoneissa lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle.

Torjuntaeliöt

Amblyseius swirskii-petopunkki

Amblyseius Swirskii petopunkit Biotus Oy Jarmo HolopainenPääasialliset torjuttavat kasvintuhoojat

Amblyseius swirskii-petopunkilla voidaan torjua jauhiaisia ja ripsiäisiä.

Sivuvaikutusta

Amblyseius swirskii-petopunkeilla on todettu olevan vaikutusta myös vihannespunkkiin. Mutta vihannespunkin pääasialliseksi torjuntaeliöksi sitä ei kuitenkaan suositella. Lisäksi Swirskii-petopunkeilla on vaikutusta äkämä- ja tappipunkkeihin.

Pakkauskoot ja kantoaineet

 • 25 000 petoa / 1 l kartonkihylsy (puupuru)
 • 125 000 petoa / 5 l kartonkihylsy (puupuru)
 • 250 petoa / pussi (500 pussin erissä)

Käyttöohje

Amblyseius swirskii –petopunkkeja käytetään ripsiäis- ja jauhiaistorjuntaan, erityisesti silloin kun molempia lajeja esiintyy kasvustossa yhtäaikaisesti. Pedot syövät ripsiäisten nuoria kehitysasteita, jauhiaismunia sekä -nuoruusasteita. Vihannespunkkeja (lähinnä munia) swirskii –peto syö ”sivutuotteena”.

Irtopetoja käytetään erityisesti silloin, kun kasvustossa jo on, tai ”tiedetään”, että sinne joka tapauksessa ilmaantuu kasvintuhoojia (esim. edellinen kasvusto on ollut saastunut). Irtopetoja levitetään heti viikon kuluttua istutuksesta 100 / m2 ja käsittely toistetaan seurannan mukaan (esim. 3 toistoa viikon – kahden välein). Irtopedot toimivat nopeammin kuin pussipedot, mutta ne myös häviävät kasvustosta nopeammin (varsinkin talviaikaan pedot eivät asetu kunnolla kasvustoon).

Mikäli uudessa kasvustossa ei ole kasvintuhoojia eikä niitä ole odotettavissa voi käyttää petopunkkipusseja. Pusseissa olevien eväspunkkien turvin swirskii –pedot lisääntyvät pusseissa noin 4 viikon ajan. Tämän jälkeen tulee vaihtaa uudet pussit. Pusseja levitetään joka 3-5 kasviin noin viikko istutuksesta. Petopunkkipussilevitykset uusitaan säännöllisesti tarpeen mukaan.

Huomioitavaa

Säilytä pakkaukset vaakatasossa, EI KYLMÄSSÄ. On suositeltavaa levittää pedot mahdollisemman nopeasti tuotteen saapumisen jälkeen, ei kuitenkaan esim. keskipäivän helteellä. Ei tomaatille (Swirskii –petopunkit eivät kykene liikkumaan tomaatinlehtien tahmeiden karvojen seassa). Swirskii –petopunkilla on sivuvaikutusta vihannespunkkeihin. Sopivissa olosuhteissa se pitää vihannespunkkipopulaation kutakuin kurissa, mutta olosuhteiden muuttuessa vihannespunkille suotuisemmaksi ei Swirskii –petopunkki enää pärjää ja tällöin on syytä levittää ansaripetopunkkeja.

Jos kasvustossa on ainoastaan ripsiäisiä on ripsiäispetopunkit (Amblyseius cucumeris) irtotavarana tai petopunkkipussilevityksinä varteenotettava vaihtoehto.

Jauhiaislude (Macrolophus pygmaeus)

Jauhiaislude Macrolophus Biotus Oy Jarmo HolopainenPääasialliset torjuttavat kasvintuhoojat

Näitä yleispetoja käytetään pääasiassa jauhiaisten torjuntaan. Ne syövät kaikkia jauhiaisten kehitysasteita, mutta mieluiten kuitenkin munia ja nuoruusvaiheita.

Lisäksi niiden ravinnoksi kelpaavat mm. kirvat, vihannespunkit, ripsiäiset, perhosten munat ja pienet toukat sekä miinaajat.

Toiminta ja biologia

Sekä aikuiset että toukat ovat petoja. Macrolophus –naarat ovat 3-3,6 mm pitkiä, koiraat vähän pienempiä. Jos ludekanta on kasvustossa vankka, nipistelevät nämä myös kasvihuonetyöntekijöitä. Vaaran uhatessa pitkäjalkaiset pedot juoksevat nopeasti turvaan. Jauhiaisludepopulaation kehittyminen kestää pitkään. 25 asteessa luteiden kehitys munasta aikuiseksi kestää kolme ja puoli viikkoa.

Pakkauskoot ja kantoaineet

Jauhiaisluteet

 • 250 ludetta / pakkaus (kantoaine paperisilppu)
 • 500 ludetta / pakkaus (kantoaine paperisilppu)
 • 500 luteen toukkaa / pakkaus (kantoaine paperisilppu)
 • Jauhiaisluderavinto 20 g (jauhokoisamunat)

Käyttöohje

Macrolophus pygmaeus -luteet ovat sopeutuneet saalistamaan ja lisääntymään aromaattisia yhdisteitä tuottavilla, tahmeakarvaisilla kasveilla, kuten tomaatilla. Luteet tulisi levittää kasvustoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (helmi-maaliskuussa), sillä Macrolophus -petoluteet lisääntyvät hitaasti. Levityksen jälkeen kestää 2-3 kuukautta ennen kuin ludepopulaatio on kyllin suuri pitämään tuholaiset kurissa. Jauhiaisia torjuttaessa luteita suositellaankin käytettävän yhdessä jauhiaiskiilukaisen kanssa ainakin siihen saakka, kunnes ludekanta on vakiintunut. Myös vihannespunkkeja torjuttaessa on luteita hyvä käyttää yhdessä ansaripetopunkkien kanssa.

Ennen tuholaisten ilmaantumista kasvihuoneeseen voidaan luteiden lisääntyminen yrittää turvata tarjoamalla niille jauhokoisan munia ravinnoksi. 

Huomioitavaa

Tuote voidaan varastoida muutaman päivän ajan 10ºC lämpötilassa, purkit pystyasennossa. Jauhiaisluteet syövät kömpelöt petosääskitoukat, joten ei suositella yhteiskäyttöa punkkisääskien kanssa.

Tuotetta ei suositella gerberalle (kukkien vioittumisvaara) eikä kurkulle.

Jauhiaiskiilukainen (Encarsia formosa)

 

Encarsia formosa jauhiaiskiilukainen koteloita Biotus Oy Heini KoskulaPääasialliset torjuttavat kasvintuhoojat

Jauhiaiskiilukaisia käytetään ansari- ja etelänjauhiaisten torjuntaan.

Toiminta ja biologia

Aikuiset jauhiaiskiilukaiset ovat päiväaktiivisia loispetoja. Naaraat munivat pääasiassa jauhiaisen kolmanteen tai neljänteen toukka-asteeseen, toisinaan myös nuorempiinkin toukka-asteisiin. Ansarijauhiaisen loisitut toukka-asteet muuttuvat mustiksi tai ruskeiksi 9-10 päivän kuluttua loisinnasta. Loisinnan onnistuminen voidaankin todeta näiden tummiksi muuttuneiden toukka-asteiden avulla. Etelänjauhiaisen loisitut touka-asteet eivät tummu. Hyvissä olosuhteissa jauhiaiskiilukainen voi loisia 300 jauhiaista elinaikanaan.

Jauhiaiskiilukaiset käyttävät jauhiaisen nuoruusasteita myös ravinnonottoon. Ne poraavat munanasettimellaan reiän toukkaan ja imaisevat toukan ruumiinnesteet. Elinaikanaan yksi kiilukainen tappaa tällä tavalla nelisenkymmentä jauhiaistoukkaa. Jauhiaiskiilukaisella on kuusi eri kehitysastetta: muna, kolme nuoruusvaihetta, kotelo ja aikuinen. Jauhiaiskiilukainen lisääntyy pääasiassa neitseellisesti, eli hedelmöitymättömät naaraat tuottavat naaraita. Koiraita tavataan harvoin.

Jauhiaiskiilukaisen kehitys munasta aikuiseksi kestää 3 viikkoa (23°C), kehitys tosin riippuu lämpötilasta. Hyvissä oloissa naaras elää 2-3 viikkoa. Korkeissa lämpötiloissa elinaika lyhenee kuitenkin huomattavasti ollen esimerkiksi 30 asteessa enää muutamia päiviä.

Pakkauskoot ja kantoaineet

Jauhiaiskiilukaiskotelot ovat pahvilapuille liimattuna, 25 pientä pahvilappua sisältää 1500 koteloa. (60 koteloa/lappu)

 • 1500 jauhiaiskiilukaiskoteloa
 • 3000 jauhiaiskiilukaiskoteloa
 • 6000 jauhiaiskiilukaiskoteloa
 • 15 000 jauhiaiskiilukaiskoteloa

Käyttöohje

Torjunnan onnistumisen kannalta on oleellista havaita jauhiassaastunta mahdollisimman aikaisin. Mikäli jauhiaisia on jo enemmälti kasvustossa, torju ne ensin lyhyen varoajan omaavalla torjunta-aineella ja levitä vasta varoajan umpeutumisen jälkeen jauhiaiskiilukaiset.

Levityksiä toistetaan viikoittain, kunnes 80% jauhiaiskoteloista on mustunut. Loisitut toukat muuttuvat tummiksi noin 10 vuorokauden kuluttua loisinnasta. Huomio, etteivät etelänjauhiaisen loisitut toukka-asteet kuitenkaan tummu.

Pahvilaput ripustetaan kasvihuoneeseen, noin 75 cm latvojen alapuolelle, ei kuitenkaan suoraan auringonpaisteeseen. Aikuisena toimitettavat kiilukaiset levitetään kasvihuoneeseen avaamalla pakkaus eri kohdissa kasvihuonetta ja vapauttamalla kiilukaisia ympäri huonetta. Niitä tulisi levittää varsinkin saastuntapesäkkeiden läheisyyteen. Aikuisia kiilukaisia ei suositella ennakkotorjuntaan.

 

Jauhiaiskiilukaista/m2

Toisto:

Ennakkotorjunta: 1-10 /m2 Joka toinen viikko
Lievä saastunta: 2-10 /m2 Joka viikko, kunnes 80% jauhiaiskoteloista on mustunut
Paha saastunta: 10-20 /m2 Joka viikko, kunnes 80% jauhiaiskoteloista on mustunut

Huomioitavaa

Voidaan varastoida 1-2 päivän ajan 8-10 asteessa. Jauhiaiskiilukainen toimii, kun kasvihuoneen lämpötila on minimissään 20 astetta 8-12 tunnin ajan päivässä. Suomen oloissa jauhiaiskiilukaista voi käyttää lokakuun puoleenväliin – loppuun saakka. Valoviljelmillä jauhiaiskiilukaisia käytetään ympäri vuoden. Kiilukaisten teho saattaa kuitenkin olla heikompi kuin valoisampina kuukausina ja voikin olla tarpeen lisätä jauhiaiskiilukaisten levitysmääriä talvikuukausina. Jauhiaiskiilukaiset hakeutuvat myös kelta-ansoihin erityisesti silloin, kun kasveilla ei ole saalista tarpeeksi. Vältä siis kiilukaislappujen ripustamista ansojen välittömään läheisyyteen.

 

Kaliforniankiilukainen (Eretmocerus eremicus)

Pääasialliset torjuttavat kasvintuhoojat

Kaliforniankiilukainen loisii sekä ansari- että etelänjauhiaista.

Toiminta ja biologia

Kaliforninakiilukainen lisääntyy tehokkaimmin suhteellisen korkeassa lämpötilassa. Paras torjuntatulos saadaan kasvihuoneen vuorokautisen keskilämpötilan ollessa 24 astetta tai enemmän. Kaliforniankiilulainen toimii jopa yli 30 asteen lämpötilassa ja siksi laji sopii hyvin tukemaan jauhiaiskiilukaisen toimintaa kesäkuumana.

Kaliforniankiilukainen munii jauhiaisen (mieluiten toisen tai kolmannen toukkavaiheen) toukan alle, ei siis sisälle kuten jauhiaskiilukainen. Kaliforniankiilukaisen elämänkierto munasta aikuiseksi kestää 3-4 viikkoa. Noin kahden viikon kuluttua levitysten aloittamisesta voi loisittuja koteloita nähdä kasvustossa. Loisitut jauhiaiskotelot muuttuvat kellertäviksi

Pakkauskoot ja kantoaineet

 • 3000 kaliforniankiilukaista / pullo
 • 15 000 kaliforniankiilukaista / pullo

Käyttöohje

Kaliforniankiilukaiset levitetään kantoaineessaan kasvuston alalehdille. Ei levitystä suoraan auringonpaisteeseen. Levitys voidaan tehdä myös mukana toimitettaviin Bio-box*-laatikoihin *(kasveille ripustettavia pieniä pahvilaatikoita).

  Kaliforniankiilukaisten levitysmäärät: Uusintalevitykset:
Ennakkotorjunta: 1½ / m2 7-14 vuorokauden välein
Korjaava torjunta: 3 / m2 7 vuorokauden välein, vähintään kolmesti

Huomioitavaa

Kaliforniankiilukaisia voidaan varastoida 1-2 päivää 8-10ºC pimeässä, pullot vaakatasossa.

Mekaaninen torjunta

Liima-ansat (arkki)

Liima-ansa arkki keltainen sininen Biotus Oy Heini KoskulaLiima-ansoja käytetään kasvihuoneissa tarkkailussa ja massapyynnissä. Harsosääskiä tarkkaillaan ja massapyydetään keltaisilla liima-ansoilla.

Arkkiansat (Catch-it) ovat kartonkia, joiden pinnassa on kuivumaton hyönteisliimakerros. Liima on peitetty suojapaperilla. Poista paperi ja pyydys on valmis käytettäväksi.

Arkkiansat voi asettaa kasvustoon esim. pujottamalla tikku liima-ansassa olevien reikien läpi. Laita ansoja tasaisesti ympäri kasvihuonetta. Mikäli tarkoitus on massapyydystää kasvintuhoojia, niin levitä ansoja reilusti (esim. 1 ansa/2–20 m2). Tarkkailussa ansoja voi käyttää esimerkiksi 0,5–1 kpl/100 m2.

Saatavilla olevat arkki-ansat:

 • 10 ×25 cm keltainen, yksipuoleinen,10, 50 tai 1000 kpl/paketti
 • 20 ×25 cm keltainen tai sininen, yksipuoleinen, 25 kpl/paketti tai 900 kpl/paketti
 • 20 ×25 cm keltainen, kaksipuoleinen, 20 kpl/paketti tai 700 kpl/paketti
 • 40 ×25 cm keltainen, kaksipuoleinen, 10 kpl/paketti tai 250 kpl/paketti
 • 7 ×30 cm sininen, yksipuoleinen, 50 kpl/paketti
Liima-ansat (rulla)

Rulla-ansa Keltainen Liima-ansa Biotus Oy Katrianna LeinoRulla-ansa Liima-ansa Biotus Oy

Rulla-ansa on polyeteenikalvoa ja sen molemmilla puolilla on tahmea liimapinta. Liima on myrkytön, vedenkestävä, eikä se kuivu lämpimissäkään olosuhteissa. Ansaa on helpompi käsitellä kahden henkilön voimin. Kokeilemalla löydät itsellesi sopivan keinon levittää ansat kasvihuoneeseen.

Vinkkejä rulla-ansan käyttöön:

 • Ansojen liima on hyvin tahmaista. Käytä käsiteltäessä hanskoja!
 • Levitettävät ansat kannattaa ottaa huoneenlämpöön edeltävänä päivänä, sillä rulla-ansojen käsittely on helpompaa ja liima joustavampaa ansan ollessa lämmin.
 • Liima voidaan poistaa käsistä ja muilta pinnoilta esim. tärpätillä tai denaturoidulla spriillä (varmista puhdistettavan pinnan kestävyys ennen puhdistusta).

Lyhyet ansapätkät:

Kierrä ansan reuna kepin ympärille, levitä ansasta sopiva pätkä, leikkaa ansa poikki ja kierrä toinen pää toisen kepin ympärille. Työnnä kepit esim. ruukkuihin ja pingota ansat suoraksi (käyttö: kukat, yrtit ja salaatit). Vaihtoehtoisesti pystysuuntaan ripustus kasvien väliin: taita liima-ansan ylä- ja alareuna keppien ympäri (esim. kurkku)

Koko rivin mittaiset pituussuuntaiset ansat:

 • Salaatilla, yrteillä ja kukilla ansoja voi vetää esimerkiksi seinien viereen ja pöytien alle massapyytämään liejukärpäsiä ja harsosääskiä. Pienemmässä mittakaavassa ansat voi nitoa niitä varten tehtyihin tukirakenteisiin.
 • Levitettäessä aseta rulla-ansa tankoon tms. telineeseen. Ansan pitää voida pyöriä vapaasti. Tarvittaessa tangon päähän voi tehdä ”stopparin”, jotta ansa ei pääse putoamaan.
 • Pidä ansa sopivan tiukalla. Jos ansaa kiristää liikaa, se voi katketa. Liian löysä ansa menee puolestaan ryttyyn.
 • Käsittele ansaa varoen, sillä pienet repeämät tai reiät ansassa voivat heikentää ansaa ja aiheuttaa sen katkeamisen.
 • Lähdettäessä levittämään ansaa, sido sen toinen pää tiukasti kiinni esim. pylvääseen. Ansan loppuessa keskellä riviä, jatketaan uudella ansalla sitomalla ansojen päät tiukasti solmuun.
 • Ansat levitetään ylhäältä kärryistä käsin tai alhaalta
 • Ansaa voi tukea kiertämällä sitä pylväiden tai orsien ympärille aina sopivin välein, ansan alaosaan voi laittaa kevyen painon (esim. pyykkipojan), jotta ansa ei taittuisi kaksinkerroin niin helposti.
 • Ansan taakse voi ensin levittää tukinauhan, jonka eteen ansa avataan

Saatavissa olevat rulla-ansa koot:

 •  5 cm x 100 m (keltainen ja sininen)
 • 15 cm x 100 m (keltainen ja sininen)
 • 30 cm x 100 m (keltainen, sininen ja valkoinen)

Apuvälineet rulla-ansojen levitykseen:

 • Rulla-ansa tuki/pidike   5kpl/pakkaus (15 cm leveälle ansalle)
 • Rulla-ansojen levityslaite (Apuväline rulla-ansojen levitykseen kurkkujen, tomaattien latvukseen. Rulla-ansan levityslaite helpottaa huomattavasti ansalevityksiä! Kysy lisää: esa.palmujoki@biotus.fi)

Rulla-ansojen levityslaite

 

Ostaessasi yli 20 rullaa, pyydä tarjous!

Yhteystiedot

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Ammattiviljelijät:
info(at)biotus.fi
Puh. 040 5703536
(Puhelun hinta määräytyy asiakkaan oman liittymäsopimuksen mukaan, ei lisämaksuja.)

Kotipuutarhurit (TarhurinApu):
050 309 0810
neuvonta(at)tarhurinapu.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9

Pääsääntöisesti olemme tavoitettavissa

maanantaista perjantaihin klo 8-16