Trinatriumfosfat

Trinatriumfosfat är ett i vatten lättlösligt salt med basisk reaktion. Ämnet används som tillsatsmedel i tvättmedel, kosmetika och livsmedel samt som desinfieringsmedel livsmedelsindustrin. Det passar utmärkt till växthusdesinfektion.

Bruksanvisning

Vid virus infektion i växthus, desinficera gångar och arbetsvagnar minst en gång i veckan med 4% trinatriumfosfat-lösning. För arbetskläders desinficering blanda 2,5% trinatriumfosfat-lösning i sprayflaska och spraya kläder med den efter arbetsdagen.

Desinficering efter avlägsning av gamla plantor!

Städa upp utspilda växtrester och substrat samt alla organiska rester. Organiskt material försämrar effektiviteten hos de flesta saneringsmedel. Rengör och sanera markväven och droppslangar. Högtryckstvätta hela växthusytan med 4% trinatriumfosfat-lösning från tak till golv. Kom ihåg att spola av golv gångar, bord och inredning.        

Obs! Desinfierar man efter Pepino mosaikvirus drabbat tomatbestånd, ska man använda 10% trinatriumfosfatlösning. Droppstickor kan antingen bytas eller desinficeras genom blötläggning i ett desinfektionsmedel. Använd en lösning av 10% trinatriumfosfat i 30 minuter för att denaturera proteinkomponenten av virus. Sprutning av desinfektionsmedlet på droppstickor är inte tillräckligt effektivt. Skölj med vatten efteråt.

Tillgängliga förpackningar:

  • 25 kg

Säkerhetsdatablad

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9