Lupp

Lupp (med 10 ggr förstoring)
Lupp med led-ljus (med 10 ggr förstoring)
Lupp (med15 ggr förstoring)
Lupp (med 20 ggr förstoring)
Desto större förstoring, desto mindre synfält. Därför är det bäst att välja minsta förstoringen med vilken man kan göra identifieringen. 10x förstoring är bra hjälp. Större än de här förstoringar kan behövas vid noggrannare art bestämning. I praktiken har 10x förstoring konstaterats vara lämpligast för de flesta.

Keeploop

Mikroskop för din mobilapparat.

Med Keeploop är det möjligt att uppfölja skadeinsekter och nyttodjur och dessutom ta mikroskopiskt noggranna bilder med din telefon. Apparatens förstoringsfaktor beror på skärmens storlek, men noggrannheten går till millimeters tusendelar.

Keeploop tillgängligt hos Biotus!

Mikroskop

Via Biotus du kan beställa också mikroskoper för proffs- och hobbybruk.
 
Små mikroskops pris från 240 €. Ett litet mikroskop lämpar för hobby- och spåradisk användning på yrkesodlingar.
 
Stereomikroskops pris från 660€.
Fråga mera: info@biotus.fi

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9