Identifieringstjänst

Identifiering av växtskadegörare och fastställande av art är avgörande, när man gör bekämpningsplan. Biotus Oy erbjuder identifieringstjänst av skadegörare i växthus, tunnelodlingar  och på friland.

Identifiering av ett prov kostar 45€ (moms 0%). För Biotus kunder är identifieringstjänsten gratis.

För att skicka prov får du postningskuvert och provask från Biotus Oy. Vi betalar portot. Obs! Skicka inte prov på torsdagar eller fredagar, så att försändelsen  inte stannar på posten över veckoslutet. Ta kontakt med oss före du skickar provet.

Provtagning och försändelse:

  • Plocka infekterade växtdelar i asken så att det kommer med flera fullvuxna skadegörare och skadade växtdelar.
  • Packa provet löst så att skadegörare och växtdelar inte krossas.
  • Skydda vintertid försändelsen väl  för att undvika frostskada.
  • Ett skadegörareprov /provplats/ ask. Om det finns flera prov, numrera provaskarna och anteckna uppgifterna på provuppgiftsblanketten.
  • Fyll i provuppgiftsblanketten noggrant och skicka den till oss med provet.

 

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9