Bekämpningsorganismer

Mot trips

Ripsiäispetopunkki ripsiäisten ja mansikkapunkkien torjuntaan Biotus Oy Biologinen torjunta


Rovkvalster mot trips(N. cucumeris) 10 000 st (250 ml)
Rovkvalster mot trips(N. cucumeris) 25 000 st (500ml)
Rovkvalster mot trips (N. cucumeris) 50 000 st (1 l)
Rovkvalster mot trips (N. cucumeris) 50 000st (500 ml)
Rovkvalster mot trips (N. cucumeris) 250 000 st (5 l)
Rovkvalster mot trips i påsar  100, 250 eller 500 st


Rovnäbbstinkfly (Orius majusculus), 500 st (250 ml)
Rovnäbbstinkfly (Orius majusculus), 10000 st (250 ml)
Rovstinkfly mot trips (O. laevigatus) 500 st (250 ml)
Rovstinkfly mot trips (O. laevigatus) 1000 st (250 ml)


A. swirskii -rovkvalsterpåsar 250 eller 500 st
A. swirskii, 10 000 st (500 ml)
A. swirskii, 25 000 st (1 l)
A. swirskii, 125 000 st (5 l)

Mot Parthenothrips dracaenae, Echinothrips americanus och Frankliniella occidentalis


Franklinothrips vespiformis -rovtrips, 250 kpl
Franklinothrips vespiformis -rovtrips, 500 kpl

Mot mjöllös (vita flygare)


A. swirskii rovkvalsterpåsar 250 eller 500 st
A. swirskii, 10 000 st (500 ml)
A. swirskii, 25 000 st (1 l)
A. swirskii, 125 000 st (5 l)


Parasitstekel (E. eremicus), 3000 st
Parasitstekel (E. eremicus),  5000 st
Parasitstekel (E. eremicus), 15 000 st

Jauhiaiskiilukainen Encarsia formosa Biotus Oy Biologinen torjunta


Parasitstekel (Encarsia formosa), 1500 st
Parasitstekel (Encarsia formosa), 3000 st
Parasitstekel (Encarsia formosa), 6000 st
Parasitstekel (Encarsia formosa), 15 000 st


Rovängstinkfly (M. pygmaeus), 250 st
Rovängstinkfly (M. pygmaeus), 500 st
Rovängstinkfly -larver (M. pygmaeus), 500 st

Tilläggsnäring för rovängstinkfly, 10 g

Mot spinnkvalster

Ansaripetopunkki Phytoseiulus persimilis Biotus Oy biologinen torjunta kasvihuone tunnelit


Spinnrovkvalster (P. persimilis), 1000 st, 90 ml
Spinnrovkvalster (P. persimilis), 2 000 st, 20 ml
Spinnrovkvalster (P. persimilis), 2 000 st, 250 ml
Spinnrovkvalster (P. persimilis), 10 000 st, 500 ml


Californicus-rovkvalster i påsar (N. californicus) 500 st
Californicus-rovkvalster (N. californicus), 2 000 st
Californicus-rovkvalster (N. californicus), 10 000 st
Californicus-rovkvalster (N. californicus), 25 000 st

Allmänn predator (bl. a. spinnkvalster, trips, tomatgallkvalster och fruktträdsspinnkvaslter

Amblyseius andersoni petopunkki biotus oy biologinen torjunta


Amblyseius andersoni– rovkvalster 25 000 kpl

Mot sorgmyggor osv.


Jord-rovkvalster (H. miles), 10 000 st, 1 l
Jord-rovkvalster  (H. miles), 25 000 st, 1 l
Jord-rovkvalster (H. miles), 125 000 st, 5l


Nematod (S. feltiae), 10 milj
Nematod (S. feltiae), 50 milj.
Nematod (S. feltiae), 250 milj.


Rovskalbagge (A. coriaria), 500 st
Rovskalbagge (A. coriaria), 2000 st

Mot vattenflugor


Nematod (S. carpocapsae), 10 milj.                                                                                                                                                                               Nematod (S. carpocapsae), 50 milj.                                                                                                                                                                                Nematod (S. carpocapsae), 250milj.

Mot bladlöss


Parasitstekel (A. colemani), 500 st
Parasitstekel (A. ervi), 250 st
A. matricariae, 500 st
Parasitstekel (Aphelinus abdominalis), 100 st


Gallmygga (Aphidoletes aphidimyza), 1000 st
Gallmygga (Aphidoletes aphidimyza), 2000 st


Stinkslända  (Chrysoperla carnea), 500 st
Stinkslända  (Chrysoperla carnea), 1000 st
Stinkslända (Chrysoperla carnea), 10 000 st


Protect-produkter (innehåller flera olika parasitstekelarter)
BasilProtect   BerryProtect   FresaProtect   VerdaProtect   OrnaProtect

Kukkakärpänen Kirvojen biologinen torjunta Biotus Oy


Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus), 50 st

Kaksipistepirkko Kirvojen biologinen torjunta Biotus Oy


Två prickig nyckelpiga (A. bipunctata), fullvuxna 25 st
Två prickig nyckelpiga (A. bipunctata), fullvuxna 80 st

Bekämpning av fjärilslarver

aitomunakiilukainen Biologinen torjunta Biotus Oy


Parasitstekel  (Trichogramma. brassicae)  60 000 st (10 korttia)                                                                                                                        Parasitstekel  (Trichogramma brassicae)  300 000 st (50 korttia)

Mot minerarflugor


Parasitstekel  (Diglyphus isaea) 250 st                                                                                                                                                                    Parasitstekel  (Dacnusa sibirica) 500 st

Mot ull(sköld)löss


Ullusrovskalbagge (Cryptolaemus montrouzieri), 25 st                                                                                                                                    Ullusrovskalbagge (Cryptolaemus montrouzieri), 100 st

Mot jordgubbskvalster


Rovkvalster mot trips (N. cucumeris), 50 000 st (1 l)                                                                                                                                               Rovkvalster mot trips (N. cucumeris) 250 000 st (5 l)

Analys för jordgubbkvalster

Mot öronvivel / trädgårdsborre


Heterorhabdites bacteriophora -nematod, 10 mlij. Heterorhabdites bacteriophora -nematod, 50 mlij. Heterorhabdites bacteriophora -nematod,250 milj.


Nemasys L, (Steinernema kraussei) 6 mlij.        Nemasys L, (Steinernema kraussei) 50mlij.             Nemasys L, (Steinernema kraussei) 250 mlij.

Snigelbekämpning


Nemaslug (P. hermaphrodita -nematod), 12 mlij.                                                                                                                                                                Nemaslug (P. hermaphrodita -nematod), 30 mlij.

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9