Nyhetsbrev för yrkesodlare

I nyhetsbrevet behandlar vi aktuella teman i växthus-, friland- och tunnelodling.

Faktakort

Biotus faktakort upplyser om skadegörare i växthus, tunnlar och på friland samt om användning av uppföljningstillbehör. Också Verderas produktkort om biofungisider och tillväxtfrämjare kan läsas här.

Sjukdomsbekämpning och tillväxtfrämjare

Verderas biologiska växtskyddsmedel och tillväxtfrämjare ingår också i vårt sortiment.

Nyhet: LedsProtect UV-ljusfälla

LedsProtect fälla lockar flygande insekter med UV-ljus. Man kan bekämpa b.la grönsaksfly, tandsydmott och tomatmal med den.

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9