Sjukdomstestkits

ImmunoStrip–testkits är ett snabbt sätt att testa om det finns virus-, bakterie- eller vissa svampsjukdomar i beståndet. Det behövs ingen specialkunskap eller –utrustning för att använda  ImmunoStrip–test. Det tar bara 10-15 minuter att få resultat. Det går att testa plantor i växthus eller på åker.

Snabbtester är tillgängliga för 31 olika virus-, bakterie- eller svampsjukdomar. Direkt i lager finns testkits för gurkans grönmosaikvirus , pepinomosaikvirus och gulbakterios. Testkits är packade i 5 eller 25 test per förpackning.

Grönmosaikvirus (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV)

Grönmosaikvirus (Cucumber Green Mottle Mosaic Tobamovirus, CGMMV) är ett stort hot mot  gurkodling för det sprids lätt. Angrepp ger skördebortfall och gurkor av sämre kvalitet. Symtomen blir synliga två till tre veckor efter smittan och visar sig först i de unga bladen i skottets topp. Innan symtomen börjar synas kan sjukdomen spridas obemärkt. Vanliga symtom är mörkgröna fläckar och mosaik på blad, ljusa bladnerver och deformerade blad och skott samt grönspräckliga blad och gurkor. Man ser sällan några symtom på småplantor men vid kraftiga angrepp kan hjärtbladen gulna.

Pepino mosaikvirus (PepMV)

Pepino mosaikvirus är en virussjukdom som drabbar tomatodlingar. Viruset är mycket smittsamt och sprids med växtsaft på händer, kläder, skor och allt som varit i kontakt med plantorna. Förebyggande hygien är allra viktigast för att hindra att smittan kommer in i odlingen.    Skadebilden för pepinomosaikvirus varierar mycket och symtomen är ofta svåra att tyda. Därför är det omöjligt att avgöra om det är fråga om pepinomosaik utan att testa med virustest. Symtom som förekommer i samband med pepinomosaikvirus är: tunna, nässelliknande, ljusa toppar, blad med matt grå färg, marmorerade frukter.

Gulbakterios på tomat (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)

Gulbakterios, en allvarlig skadegörare som angriper tomat. Skördeförlusterna kan vara upp till 70%. Unga plantor som är smittade ser ofta friska ut. Symtom syns tydligare när växterna är fullvuxna.   Stam och bladskaft får långa, brunaktiga ränder som spricker upp om temperatur och luftfuktighet är hög. Sprickorna kan utvecklas till djupa håligheter som går djupt in mot stammens centrum. Bakterieslem kan tränga fram från håligheter. På bladnerver och bladskaft kan det bildas ljusa blåsor med 1-2 mm:s mellanrum, vilka senare kan bli sår

ToBRFV-virus (Tomato Brown Rugose Fruit Virus, ”Jordan-virus”)

ToBRFV-viruset har nu konstaterats i flera länder i Europa. Det finns en risk att viruset sprids även till Finland. Från och med början av november, då det europeiska brådskande dekretet trädde i kraft, har ToBRFV-viruset klassats som en karantänskadegörare inom EU. Det betyder att alla virusfall i Europa måste offentliggöras. Ännu finns det inget eget snabbtest för ToBRFV-viruset men man har märkt att ImmunoStrip TMV-testet reagerar positivt om ett prov är smittat med ToBRFV-viruset och kan således användas som ett grovt förhandstest.

Alla tillgängliga testkits

Acidovorax avenae subsp 0citrulli

Arabis mosaic virus

Calibrachoa mottle virus

Clavibacter michiganensis

Cucumber green mottle mosaic virus

Cucumber mosaic virus

Cymbidium mosaic virus & Odontoglossum ringspot virus

Citrus tristeza virus

Hosta virus X

Impatiens necrotic spot virus

Iris yellow spot virus

Mazie chlorotic mottle virus

Maize dwarf mosaic virus

Melon severe mosaic virus

Melon necrotic spot virus

Pepino mosaic virus

Phytophthora Pepper mild mottle virus

Potyvirus Plum pox virus

Potato virus S

Potato virus X

Potato virus Y

PVX / PVY Dual Line Test

Ralstonia solanacearum

Squash mosaic virus

Tobacco etch virus

Tobacco mosaic virus

Tomato leaf curl New Delhi virus

Tomato spotted wilt virus

Xanthomonas axonopodis pv. citri

Xanthomonas hortorum pv. pelargonii

Zucchini yellow mosaic virus

CMV / INSV / TSWV / TMV (4 liuskan pakkaus)

Förvaring av teststickor

Teststickorna förvaras i kylskåpet (2 – 8 °C) i tätt slutna förpackningar. Buffertvätska och teststickor ska värmas till rumstemperatur före användningen.

Tilläggsuppgiter om sjukdomstestkits:

Esa Palmujoki (050-3299659) esa.palmujoki@biotus.fi

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9