Turex 50 WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver, men skonar nyttoinsekter! Produkten får användas i ekologisk odling

Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91 och proteinkristaller som är giftiga när Ph-värde överskrider 9 och det gör det i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen.När larven har ätit produkten, slutar den att äta och dör inom några dagar. I sval temperatur (12-15°C ) dör larverna långsammare. Yngre larver är känsligare mot ämnet än äldre larver. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter. En lyckad bekämpning förutsätter regelbunden och skiftesvis kontroll av skadedjuren t ex. med lim- och feromonfällor samt uppföljning av växtligheten och växterna. Vid behov bör nya generationer av fj­ärilslarverna bekämpas för att säkerställa en lyckad bekämpning.

Användning:

Friland: När traktorspruta används är vattenmängden 200–900 l/ha, beroende på växtbeståndets växtstadie och med radspruta 600–900 l/ha. När preparatet används med ryggspruta skall 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 kvm) användas.
Växthus: 0,1 % (100 g/100 l vatten); 1 kg/ha 100 g/1 000 kvm
Frödling av gran: Behandlingen görs under pistillens blomningsskede P2 och P3. Vattenmängden är 500 l/ha.

Beredning av sprutvätska: Vid beredning av sprutvätska fylls sprutan först till hälften med vatten, därefter tillsätts Turex 50 WP under omrörning. Sprutvätskan skall ha ett pH-värde mellan 5–7. Spruta ut blandningen genast efter tillblandning. Lämna inte sprutvätskan att stå över 12 timmar.

Tabell från: http://nordiskalkali.fi/sv/turex-50-wp/

Tillgängliga förpackningar:

  • 1 kg

Anmärkningar:

  • Karenstid 1 d
  • Speciellt med dimspruta måste preparatet lösas upp ordentligt i vatten före det hälls i sprutans tank och blandaren måste vara i gång hela tiden.
  • För att förhindra uppkomsten av resistens, är det viktigt att bruksanvisningen för preparatet följs (bruksmängd, behandlingsgånger och behandlingstidpunkt).I behandlingsprogrammet får inte andra preparat med samma verkningssätt (grupp 11 A, mikrobbaserade störare av matsmältningskanalen) användas samtidigt
  • Uppbevaras svalt, ej i temperaturer över + 30°C. En öppnad förpackning skall användas inom några dagar.

 

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpes kontor

Simhallsvägen 5
64200 NÄRPES

Biotus

Text och bilder
© Biotus Oy / fotograferna

FO nummer 1840555-9