Växthusspinnkvalster

Vihannespunkki Tommi OraluomaIdentifiering

Fullvuxna växthusspinnkvalstrar är 0,3-0,5 mm långa. De har svarta prickar på båda sidorna. Växthusspinnkvalstrar, som förbereder sig för övervintring eller övergång till ny värdväxt är röda. Växthusspinn förekommer ofta i kolonier (vanligen på bladets undersida),  på en eller några växter i början.

Skadegörelse

Växthusspinnkvalster skadar växter genom att suga växtsafter ur celler. Skadan syns på bladets övre sida som gula prickar (tomma växtceller). När skadan blir omfattande, förstoras prickarna till en ljus, hela bladet täckande fläck. Växthusspinnkvalster spinner trådar till nät

Biologi

Växthusspinnvalsterhonor lever i ca. 50 dygn. Under denna tid lägger de 100-130 ägg i skydd av nätet på bladens undersida. Utvecklingen från ägg till fullvuxen tar bara 8-10 dygn (25°C). I gynnsamma förhållanden kan spinnkvalster populationen fördubblas på 2-4 dagar tack vare kvalstrars snabba livscykel och effektiv fortplantning. På hösten, när  dagarna blir kortare och svalare utvecklas orangeröda honor (befruktade), som övervintrar i dvala.

Spinnkvalster som är i vinterdvala tål bra bekämpningsmedel och köld. På våren lägger honorna ägg på plantorna efter de har vaknat från dvalan. Om temperaturen är hela tiden minst 25°C, kvalstrar går inte i vinterdvala. I fall man inte lyckats utrota spinn på hösten, kommer de att vara problem i följande säsong. När man börjar värma växthuset och temperaturen stiger till 18-20 grader, dyker spinn upp efter 10-14 dagar.

Växthusspinnkvalster  trivs bäst, när luftfuktighet är 30-40%. Då luftfuktigheten är över 85-90%, lägger honorna färre ägg, ungdomstadiers utveckling blir långsammare och dödlighet ökar.

Bekämpningsorganismer

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)

Skadegörare som bekämpas

Spinnrovkvalster  används mot växthusspinnkvalster.

Funktion och biologi

Spinnrovkvalster använder som näring alla växthusspinnkvalsters stadier. Spinnrovkvalster livnär sig enbart på växthuspinnkvalster och klarar sig inte länge utan näring.

Förpackningstorlek och medium

  • 1000 predatorer /90 ml flaska, HOBBY(medium sågspån)
  • 2000 predatorer / 20 ml tub (medium sågspån)
  • 2000 predatorer/ 250 ml flaska (medium sågspån)
  • 10 000 predatorer / 500 ml flaska (medium sågspån

Bruksanvisning

Spinnrovkvalster sprids på bladen antingen i förväg eller genast, när man upptäckt växthusspinnkvalster i beståndet. Bekämningens effekt syns efter ca två veckor.

Spinnrovkvalster är synnerligen effektiv predator då temperaturen är under 30 °C. Om temperaturen är högre och luftfuktigheten under 60 procent, söker sig predatorerna till nedre delar av plantan, tvärtemot vad spinn gör. Växthusspinnkvalster gynnas av varmt och torrt klimat. Predatoren och bytet  möts inte i detta fall. Då lönar det sig  använda  Californicus rovkvalster(Neoseiulus californicus)

Att beakta

Spinnrovkvalster kan användas åretrunt. När luftfuktigheten är låg i sommarhettan, kan man förbättra spinnrovkvalsternas förhållanden genom att dimma planttoppar. Spinnrovkvalster jagar svagt orangeröda växthusspinnkvalstrar, som  har vaknat ur vinterdvala. Om det förekommer mycket av dessa, kan man överväga att använda ett selektivt bekämpningsmedel, för att biologisk bekämpning i fortsättningen  ska lyckas. Också  om  spinnkvalsterpopulationen har blivit stor, kan svårt angripna växter behandlas med ett selektivt bekämpningsmedel.

Californicus-rovkvalster (Neoseiulus californicus)

Skadegörare som bekämpas

Californicus-rovkvalster används som förhandsbekämpning eller mot lindrigt angrepp av växthusspinnkvalster.

Funktion och biologi

Utveckling av californicus-rovkvalster från ägg till fullvuxen tar 7-10 dygn (25°C). I varmare temperatur utvecklingstiden förkortas till fyra dygn. Det rekommenderas att använda arten att stöda spinnrovkvalster, när det är hett och torrt.

Förpackningstorlek och medium

  • 2000 predatorer /flaska (medium vermikulit)
  • 25000 predatorer / hylsa (medium vermikulit)
  • 250 predatorer /påse (200 påsar/förpackning))

Att beakta

Kortvarig förvaring (1-2 dygn)  i mörkt,i 8-10 graders temperatur. Lämpar ej  för tomat, då tomatens klibbiga hår hindrar rovkvalsters rörlighet.

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9