Trips

Ripsiäinen Marika Linnamäki

Identifiering

Trips är små, 1-2 mm långa kvickt springande insekter. Fullvuxna trips har två par smala  fransiga vingar. Trips förekommer speciellt i blommor, där de söker näring, men de hittas också från andra delar av plantan.

Allmän trips (Frankliniella intonsa) är svart, medan kalifornisk blomstertrips (Frankliniella occidentalis) är brun.

Nejliktrips liknar mycket kalifornisk blomstertrips, men är något mindre och ljusare. Dessutom börjar nejliktripsskadan  från nedersta blad, dit trips söker sig efter kläckning. Skadan sprider sig  nerifrån uppåt.

Kalifornisk blomstertrips hittas först från blommor och övre delar av plantan.

Skador

Tripsarter som förekommer på växthusplantor orsakar mer eller mindre likadana skador. De söndrar bladets celler med genomträngande mundelar och suger ur växtsaften. Skadan syns som silvriga fläckar. Runt dem finns små svarta avförings prippar, som trips har lämnat.

I blommor syns tripsskador  t.ex som färgfel. Dessutom  sprider  trips virussjukdomar.

Biologi

Det finn sex fas i tripsarnas livscykel: ägg, två larvstadier, två puppastadier och fullvuxen. Utvecklingstid från ägg till fullvuxen varierar beronde på tripsart och omgivningen. Trips förökas sexuellt eller och asexuellt. Hos vissa arter t.ex kalifornisk blomstertrips kläcks både hanar och honor av befruktade ägg , medan  av icke befruktade ägg kläcks bara hanar.

Vissa arter, som nejliktrips förökas bara asexuellt, och från  obefruktade ägg kläcks bara honor. Beronde på art lägger honan  från 30 till 300 ägg under sin livstid.

Bekämpningsorganismer

Rovkvalster mot trips (Neoseiulus cucumeris)

Ripsiäispetopunkki Neoseiulus cucumeris Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Neoseiulus cucmeris- rovkvalster används vid tripsbekämpning i både grönsaks- och blomodling. Hos jordgubb används de mot jordgubbskvalster.

Funktion och biologi

En fullvuxen Neoseiulus cucumeris-rovkvalster är ca 0,3 mm lång och gul-röd till färg. Nympher är nästan färglösa. Rovkvalsters utveckling från ägg till fullvuxen tar 6-9 dagar (25°C). En fullvuxen kvalsterhona lägger ca 2 ägg om dagen (25°C) t.om i 30 dagar, om de har tillräckligt med näring. I svalare förhållanden minskar äggläggningen med hälften. N.cucumeris- rovkvalster går inte in i diapaus fast dagen är kort och det finns lite ljus. En fullvuxen rovkvalster för trips dödar bara 2-3 trips per dag. För att lyckas med bekämpningen, spridningen behövs många upprepningar.

Förpackningstorlek och medium

 • 250 000 rovkvalster / 5 liters papphylsa (medium; kli och vermikulit)
 • 50 000 rovkvalster / 1 liters papphylsa (medium; kli och vermikulit)
 • (50 000 rovkvalster / 0,5 liters flaska, koncentrerad (medium; kli och vermikulit)
 • 25 000 rovkvalster/ 0,5 liters flaska (medium; kli och vermikulit)
 • 100 påsar med eller utan hängare (1000 rovkvalster/ påse)
 • 250 påsar med eller utan hängare (1000 rovkvalster/ påse)
 • 500 påsar med eller utan hängare (1000 rovkvalster/ påse)

Bruksanvisning

Neoseiulus cucumeris-rovkvalster är tillgängliga både i påsar och flaskor. Rovkvalster i påsar används främst till förhandsbekämpning och  när man vill undvika att medium sprids på beståndet. (t.ex hos blommor) Rovkvalster i påsar förökas i påsarna och sprids därifrån på plantorna t.om i 4–8 veckors tid. Temperatur och luftfuktighet påverkar spridningen (t.ex under värmeböljan måste man kontrollera påsarnas kondition att de inte torkar och vara beredd för tidigare upprepningar). Det lönar att öppna en påse och kontrollera att det finns rovkvalstrar och deras matkvalstrar. Påsarna hängs i skuggan på bladstjälken.

Rovkvalster i lösvikt som levereras i flaskor och hylsor används, när man upptäcker att det finns rikligare mängd trips i beståndet. Rovkvalster i lösvikt kan används också till förhandsbekämpning. Det lönar att sprida rovkvalster i lösvikt också genast när man förväntar att trips dyker upp genast på plantor. Också hos jordgubbar använder man rovkvalster i lösvikt.

Att beakta

Både  rovkvalster i påsar och  lösvikt kan lagras i 10-15 graders temperatur för 1-2 dagar. Förvara flaskor och hylsor i vågrätt, och öppna rovkvalsterlådans lock lite så att koldioxid, vilket är skadlig för kvalstrar,  ventileras bort. Det rekommenderas att sprida ut kvalsterna genast de har ankommit, dock inte under middagssol.

Orius-rovstinkfly (Orius majusculus & Orius laevigatus)

Orius majusculus petolude Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Orius rovstinkflyn används mot trips, för att komplettera tripsrovkvalsternas effekt. Fördel med Orius är att de äter också fullvuxna trips. Tripsrovkvalster koncentrerar till tripsarnas ungdomstadier.  Vid  användning av Orius  mot trips har Orius bieffekt mot andra skadegörare. Orius  äter också mjöllös, kvalster, bladlöss samt andra små insekter och pollen.

Funktion och biologi

Orius-rovstinkfyn  bildar en bestående population och börjar synas rikligare på plantorna 3-5 veckor efter första spridning. Antal  trips börjar minska först när stinkfly populationen har vuxit tillräckligt stor. Orius-rovstinkflyn kan äta 12 trips per dag, så de är relativt effektiva predatorer. Både fullvuxna och nympf Orius är predatorer. I belyst odling i vinterförhållanden Orius förökar en generation. De Orius, som är utvecklat i växthus är dock inte fertila och kan inte fortsätta populationtillväxten.

Förpackningstorlek och medium

Rovstinkfly Orius majusculus

 • 500 stinkfly / flaska (medium boveteskal)
 • 1000 stinkfly / flaska (medium boveteskal)

Rovstinkfly Orius laevigatus

 • 500 stinkfly / flaska (medium boveteskal)
 • 1000 stinkfly / flaska (medium boveteskal)

Bruksanvisning

Om det börjar synas trips på plantorna, fast man har satt tripsrovkvalster som förhandsbekämpning, sprider man Orius-rovkvalster på plantorna i små högar(15-20 stinkfly/hög eller 15-20 ml). I gurkan sprider man Orius med medium på bladet. I blommor kan man placera Orius på underlag. Orius lägger ägg gärna i unga gurkskott. Efter att man satt ut Orius, borde man undvika att beskära skott under 1-2 veckors tid, för att  Orius ägg hinner kläckas.

Det skulle vara bra att sprida ut stinkflyn antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen – då flyger fullvuxna  stinkflyn  inte så lätt ut ur huset.

Att beakta

Orius-flaskor kan förvaras i några dagars tid före utspridning i 8-10 graders temperatur, flaskorna i vågrätt.

Det finns skillnad mellan olika Orius-arters krav på daglängd. O.majusculus- art används maj – augusti eller när daglängden är ca 14-16h, O.laevigatus -art används mars-september, eller när daglängden är över 12 h.

Jordrovkvalster(Stratiolaelaps scimitus= Hypoaspis miles)

Harsosääskipetopunkki Hypoaspis miles Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Stratiolaelaps-kvalster används närmast att bekämpa sorgmyggor, men de jagar även hoppsjärtar och tripslarvar som håller på utveckla puppstadie samt i någon mån vattenflugors larver.

Funktion och biologi

Både nympfer och fullvuxna Stratiolaelaps-kvalster är predatorer.  Den tränger in i sitt byte med sina mundelar och suger dess kroppsvätskor. ett kvalster kan äta 8 små sorgmyggelarver per dag. S.scimitus äter sorgmyggans larvstadier.

Utvecklingen från ägg till fullvuxen av Stratiolaelaps-kvalster tar ungefär 20 dygn (20°C). Äggmängd, vad honor lägger ut beror på temperatur och byte. T.ex S.scimitus lägger 50, om den har sorgmyggelarv som föda och temperaturen är 20°C. S.scimitus-kvalstrar är ganska långlivade. De kan leva i växtunderlag t.om 2-3 månader om det finns tillräckligt med näring.

Tack vare att de lever länge och äter olika skadegörare lämpar sig Stratiolalaeps scimitus väl för förhandsbekämpning. Både fullvuxna och larver är predatorer.

Förpackningstorlek och medium

Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) egen produktion

 • 10 000 rovkvalster / 1 liters papphylsa
 • 25 000 rovkvalster / 1 liters papphylsa
 • 125 000 rovkvalster / 5 liters papphylsa

Hypoaspis aculeifer rovkvalster är tillsvidare inte tillgängliga.

 • 10 000 rovkvalster / 1 liters papphylsa
 • 25 000 rovkvalster / 1 liters papphylsa

Bruksanvisning

När man bekämpar trips, sprider man Stratiolaelaps -rovkvalstrar på substrat vid början av odlingsomgången. Då sprider man en tesked (2 ml ~50 rovkvalstrar med medium vid plantor.

Hos gurkan rovkvalstren kan spridas så att man på en stenullsmatta  gör en liten hög av rovkvalster. Därifrån sprids kvalstrarna  vidare.

I rosor  sprider man kvalstrar på substratet och på marken under bäddarna.

Att beakta

Stratiolaelaps-rovkvalstrar kan användas tillsammans med nematoder mot sorgmyggor.

Stratiolaelaps-rovkvalster kan inte förvaras i kylskåpet.

Amblyseius swirskii-rovkvalster

Amblyseius Swirskii petopunkit Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Amblyseius swirskii-rovkvalster används för att  bekämpa vitaflygare och trips.

Bieffekt

Man har märkt att Amblyseius swirskii-rovkvalster äter också spinnkvalster, men man rekommenderar inte det som huvudsaklig bekämpningsorganism för spinnkvalster. Dessutom äter swirskii också gall- och dvärgkvalstrar.

Förpackningstorlek och medium

 • 25 000 rovkvalster / 1 l papphylsa (sågspån)
 • 125 000 rovkvalster / 5 l papphylsa (sågspån)
 • 250 rovkvalster/påse  (500 påsa/ pak)

Bruksanvisning

Amblyseius swirskii- rovkvalster används mot mjöllös(vitaflygare) och trips, speciellt när båda arter finns i beståndet samtidigt. Swirskii äter unga stadier av trips, mjöllös ägg- och nympfstadier. Den äter också spinnkvalster.

Swirkii-rovkvalster i lösvikt används, när det redan finns eller man kan vänta att det kommer skadegörare (t.ex om tidigare beståndet var smittat). Man sprider swirskii en vecka efter planteringen 100 st /m ² och behandlingen upprepas efter uppföljningen (t.ex 3 upprepningar med två veckors mellanrum). Swirskii i lösvikt fungerar snabbare än swirskii i påsar, men försvinner snabbare ur beståndet (i synnerhet vintertid predatorer sätter inte sig ordentligt i beståndet).

Om det nya beståndet  inte har skadegörare, kan man använda swirskii i påsar. Med matkvalstar som finns med i påsen swirskii  förökar sig i 4 veckors tid. Efter det ska påsarna bytas. Påsar sätts upp till var 3-5 planta en vecka efter planteringen.

Att beakta

Förvaras i vågrätt. FÖRVARA INTE I KALLT. Det rekommenderas att sprida rovkvalstrar så snabbt som möjligt när de har ankommit, dock inte under middagssol.

Ej för tomat (Swirskii-rovkvalstrar kan inte röra sig bland tomatbladets klibbiga hår). Swirskii-rovkvalster har bieffekt mot spinnkvalster. I gynnsamma förhållanden  kan den kontrollera spinnpopulationen, men om förhållanden blir gynnsammare för spinnkvalster finns det skäl att sprida spinnrovkvalstrar.

Om det finns bara trips på beståndet är tripsrovkvalstrar (Neoseiulus cucumeris ) i lösvikt ett bra alternativ.

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9