Bladlöss

Koisokirva Heini Koskula

Identifiering

Bladlöss har mjuk hud. Som vuxna är de 1,5-4 mm långa insekter, med eller utan vingar. De lever i täta kolonier. Bladlusens kropp är ganska rund och i bakredelen av kroppen finns sifoner. Deras ben och antenner är långa och tunna. Bladlusen ungdomsstadier liknar fullvuxna, men är mindre. Det är viktigt att identifiera olika bladlusarter, för i biologisk bekämpning använder man olika bekämpninsorganismer för olika bladlusarter.

Skadegörelse

Bladlöss försvagar plantor genom att suga växtsafter ur dem. Från vätskorna använder bladlusen proteiner. Överlopps socker utsöndras som avföring(bladlushonung, honungsdagg) ur kroppen. Honungsdagg klottar plantor och dessutom är den ett bra underlag för olika mögelsvampar. Mögel förstör plantornas utseende och försvagar assimilationsförmågan. Då bladlöss suger växtsafter kan det hämma tillväxt av knoppar och skott. Dessutom sprider bladlöss många  virussjukdomar t.ex gurkans mosaikvirus.

Biologi

I växthus förökar sig bladlöss utan befruktning, med andra ord asexuellt. Honor föder levande ungar (ca 60-100/hona), som i sin tur börjar föröka sig redan en vecka gamla. Mellan olika ungdomsstadier byter bladlöss skinn och dessa lösa skinn syns ofta på bladen.

Bekämpningsorganismer

Parasitstekel (aphidius colemani)

isokirvavainokainen colemani Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Med Aphidius colemani-parasitstekel bekämpar man främst gurk- och persikabladlus.

Funktion och biologi

Fullvuxen  Aphidius colemani-parasitstekel är 2-3 mm lång, svart insekt med en smal midja. Den har långa och tunna antenner. Aphidius colemani är en endoparasit, dvs. den lever inne i sin värd. Honan lägger ett ägg/ bladlus. Efter några dagar slutar den parasiterade bladlusen att äta och föröka sig medan parasitstekeln fortsätter sin utveckling inne i bladlusen. Parasiterade bladlöss förvandlas i slutskedet av parasiteringen till uppblåsta gråbruna mumier. Parasitstekelns utveckling från ägg till fullvuxen tar ca två veckor (25°C). Honan parasiterar 200-500 bladlöss under sin livstid.

Aphidius colemani hittar bra enstaka bladlus i beståndet. Arten lämpar utmärkt att användas som förhandsbekämpning eller genast när bladlöss har hittats. Man ska upprepa Aphidius colemani spridningen flera gånger för att de ska finnas hela tiden i beståndet. Bekämpningen effektiveras om man samtidigt sprider gallmygga för att stöda parasitstekeln, i synnerhet  sommartid, då heta förhållanden kan störa parasitstekelns funktion.

Förpackningstorlek och medium

 • 500st. bladlusmumier/100 ml papphylsa (medium boveteskal och vermikulit)

Bruksanvisning

Man använder Aphidius colemani parasitstekel både för grönsaker och blommor. För blommor man ska ha förhandsbekämpning och kontinuerlig upprepning för att bladluspopulationen inte ska växa för stor och att det inte ska synas mycket bladlusmumier på bladen.

Man sprider Aphidius colemani-parasitekel på beståndet som puppor och fullvuxna. Det går att sprida de på bladen eller på substratet. Pupporna får dock inte bli blöta vid bevattningen. Utspridningsplatser bör vara 5 – 10/1000 m². Aphidius colemani flyger bra och de sprider sig överallt i växthuset, fast man har få utspridningsplats. Det lönar dock att sprida i små högar för redan 1 centimeter tjockt lager medium kan försvåra paristskelns kläckning.

  Spridningsmängd
Förhandsbekämpning  0,5 – 1 Aphidius colemani / m2
Kurativbekämpning  2 – 10 st /m2

Att beaktas

Aphidius colemani kan förvaras 1-2 dagar före användning i 8-10 °C .Det rekommenderas att sprida så fort som möjligt efter leveransen.

Bästa temperatur för Aphidius colemanis utveckling är ca. 25°C. I högre temperaturer blir parasitstekelns funktion svagare. Speciellt  sommartid rekommenderas att sprida gallmyggor för att stöda parasitstekeln. Aphidus colemani kan i finska förhållanden i naturljus parasitera effektivt från mitten av mars till september. Vid konstbelyst odling kan parasiteringen fungera hela tiden.

Parasitstekel (aphidius ervi)

Skadegörare som bekämpas

Aphidius ervi parasitstekel används mot potatis- och växthusbladlus. Den parasiterar också grönstrimmig gräsbladlus och  andra bladlöss, som hör till Myzus-släkten. Den fungerar inte mot gurkbladlus.

Funktion och biologi

En fullvuxen Aphidius ervi parasitstekel är dubbelt större än Aphidius colemani parasitstekel. Annars är arterna nästan lika. Utvecklingen från ägg till fullvuxen tar hos Aphidius ervi ca. 2 veckor (20°C). Honan lägger 300 – 500 ägg under sin livstid. Parasiterade bladlöss lever, äter och förökar sig ännu 3-4 dagar efter parasiteringen. Sen dör de och mumifierar sig medan parasitstekellarven förpuppas.Två veckor efter spridningen börjar det synas bladluspuppor.

Förpackningstorlek och medium

 • 250st. bladlusmumier/100 ml papphylsa (medium boveteskal och vermikulit)

Bruksanvisning

Aphidius ervi parasitsteklar är effektiva att lokalisera även mindre bladlusangrepp och därför man rekommenderar att använda den i förhandsbekämpning eller när man märkt första angreppen. I värre infektioner skall man sprida gallmygga att stöda bekämpningen.

  Utspridningsmängd Utspridning:
Förhandsbekämpning 0,5 parasitstekel / m²  var tredje vecka
Kurativ bekämpning, kontroll. 2-10 parasitsteke / m²  varje vecka tills situationen är under kontroll

Aphidius ervi parasitstekel levereras som mumier, det kan dock förekomma enstaka fullvuxna. I växthus kläcks bladlusmumierna inom några dagar.

Att beaktas

Aphidius ervi kan förvaras 1 – 2 dagar före användning i 8 – 10 graders temperatur. Det rekommenderas att sprida så fort som möjligt efter leveransen.

Aphidius ervi parasitstekel kan användas även i låga temperaturer, för arten flyger och söker bladlöss för att parasitera t.om i 10°C.  Men i heta förhållanden (30°C och högre)parasitstekelns aktivitet minskar.

Parasitstekel (Aphelinus abdominalis)

Kirvakiilukainen Aphelinus abdominalis Biotus Oy Katrianna LeinoSkadegörare som bekämpas

Aphelinus abdominalis kan användas mot potatis och växthusbladlus. Den parasiterar också grönstrimmig gräsbladlus och persikobladlus.

Funktion och biologi

Aphelinus abdominalis är en endoparasit, dvs. den lever inne i bladlusen, men dendödar bladlöss också genom att suga ur dem. En fullvuxen Aphelinus är 2 – 3 mm lång.Honans mellankropp är svart och bakkropp gul. Hanen är helt svart.

Aphelinus-parasitstekelns livscykel från puppa till fullvuxen tar tre veckor. Honor parasiterar 5 -10 bladlöss per dag. Aphelinus lever som fullvuxen relativ lång tid tom. 5-6 veckor. Aphelinus-parasistekel populationens växt och spridning är långsammare och det tar längre tid innan bekämpningsresultat syns än när man använder Aphidus-parasitsteklar. De parasiterade bladlössen blir svarta till skillnad från Aphidius parasiterade, som blir bruna eller kopparfärgade.

Förpackningstorlek och medium

 • Aphelinus-parasitstekel puppor  100 st/ 100 ml papphylsa (medium boveteskal och vermikulit)

Bruksanvisning

Aphelinus abdominalis puppor ska spridas jämt i växthuset i flera punkter för att påskynda etableringen. Om det redan finns bladlöss i beståndet sprids Aphelinus-parsitsteklar till angripna platser, för de är tröga att etablera sig. Aphelinus går att använda i låga bladlus tätheter och den ska stödas med gallmygga.

  Utspridningsmängd Utspridning:
Förhandsbekämpning 0,5-1 parasitstekel / m²  varannan vecka
Lindrigt angrepp 2-10 parasitsteke / m²  varje vecka tills 80% parasitering nådd

Att beaktas

Bladlöss blir svarta mumier inom en vecka efter parasitering. En ny parasitstekel kommer ut från puppan/mumien genom att skärä ett ojämnt hål i bakdelen.

Kortvarig förvaring högst 1-2 dygn i 8-10 °C.

Gallmygga (Aphidoletes aphidimyza)

Kirvasääski Aphidoletes aphidomyza Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Gallmyggan passar nästan till alla bladlusarters bekämpning i varje bestånd. Hos växter, som har håriga blad kan bekämpningseffekten vara sämre.

Funktion och biologi

Gallmyggahonan lägger orangefärgade, långsmala (0,3mm) ägg direkt i bladlushärdar. Larverna (0,3-3 mm) kan vara antingen orangefärgade, röda eller bruna. Gallmyggans larv är en predator, som jagar löss. Larven förlamar sitt byte med gift och suger ur det. En fullvuxen gallmygga är en ca 2 mm lång, späd insekt med långa ben. En fullvuxen gallmygga äter bara lössens honungsdagg.

Fullvuxna gallmyggor flyger bara på kvällar eller på nätter för att söka honungsdagg från bladlushärdar. De lägger ägg nära bladlöss. Honan lever 8 – 12 dygn och under den tiden  lägger 100 – 140 ägg. Larven kläcks inom ett par dagar. Larvstadiet tar 5 – 6 dagar. Larven förpuppas i marken och puppstadiet tar 10 – 14 dagar. Gallmyggans livscykel från ägg till fullvuxen tar ca 3 veckor.

Förpackningstorlek och medium

 • Gallmyggapuppor 1000 st/ flaska (medium sågspån)
 • Gallmyggapuppor 2000 st/ flaska (medium sågspån)

Bruksanvisning

Gallmyggans spridningar inleds genast, när första bladlöss observerats. Gallmyggepuppor sprids på  fuktigt underlag. Det rekommenderas att sprida en liten hop /50m². Under de värst angripna växterna bör man laga extra högar.På plast och vått substrat blir gallmyggans förpuppning hindrad och gallmyggan förökas ej. Då sprider man gallmyggepuppor i kärl med lätt fuktad torv eller fin sand och fortsättä spridningar veckovis tills bekämpningsresultatet är tillfredställande.

Lindrigt angrepp: 1 – 2 gallmyggor /m² veckovis eller varanan vecka. Bekämpningseffekten är bra om man hittar ett gallmyggeägg/-larv /5 bladlöss(predator bladlus relation 1:5) två veckor efter man inlett spridning av gallmyggan.

Att beaktas

När dagslängden underskrider 14 timmar går gallmyggan i dormans och puppan kläcks först på våren när dagarna blir längre. I naturen är gallmyggan i dormans mellan september och maj, men i växthus kläcks puppan tidigare tack vare högre temperatur. Konstbelysning (över 14 timmar/dygn) hindrar dormansen.

Gallmyggor kan förvaras i 8 – 10 grader några dagar.

Hög luftfuktighet effetiverar gallmyggans funktion. Gallmyggans ägg kräver 80-90% relativ fuktighet för att utvecklas väl. Fullvuxna gallmyggor behöver 70% luftfuktighet.För förökning behöver gallmyggor en natt temperatur på minst 16 grader.

Stinkslända = guldögonslända (Chrysoperla carnea)

Skadegörare som bekämpas

Guldögonsländor kan användas mot nästan alla bladlusarter. Den lämpar sig utmärkt för bekämpning av persiko- och tobaksbladlus samt gurkbladlus. Däremot kan randig potatisbladlus (Macrosiphum euphorbiae)och rosenbladlus (Macrosiphum rosae) vara svåra att bekämpa. Förutom bladlöss äter guldögonsländor bla trips och spinnkvalster. Man vet att de äter också ullsköldlöss, fjärilsägg, stritar och tom. av den egna arten.

Funktion och biologi

Första och andra stadiets guldögonslända larver är 2-3 mm långa (leveransstorlek). Fullvuxna larver kan vara tom. 1 cm långa. Larver äter flera hundra bladlöss under sin utveckling. Larverna rör sig mycket och förflyttar sig lätt från en växt till en annan, om växterna har kontakt med varandra. Larven förpuppas i en rund ullig kokong. Ut ur puppan kliver småningom en fullvuxen slända. Guldögonsländor är ljus gröna och de har som namnet säger guldfärgade ögon. Fullvuxna guldögonsländor är inte predatorer utan äter pollen och nektar.

Förpackningstorlek och medium

 • Guldögonslända 500 st/flaska (medium boveteskal)
 • Guldögonslända 1000 st/flaska (medium boveteskal)
 • Guldögonslända 10000 st/flaska (medium boveteskal)

Bruksanvisning

Larverna sprids i beståndet med medium rakt på bladluskolonier. På svårt angripna platser bör doseringen vara riklig.

Utspridningsmängd Spridning
Lindrigt angrepp 5 st/m² veckovis på angripna platser tills situationen är under kontroll
Svårt angrepp 10 – 25st /m² veckovis på angripna platser tills situationen är under kontroll

Att beaktas

Guldögonslädor gör nytta i växthus så länge de är larver. I allmänhet bildar guldögonslän-

dorna ingen bestående population i växthus, utan de fullvuxna sländorna rymmer ut därifrån. Optimal temperatur för guldögonsländor är 22-25°C och extremvärden är 10 och 35 grader. Guldögonsländans larver kan förvaras några dagar i 10 grader.

Parasitstekel-mix tuber

OrnaProtect kirvavainokaissekoitusputkilo, Biotus Oy, Heini KoskulaSkadegörare som bekämpas

Parasitstel-mix tuber(XX-Protect) används för förhandsbekämpning  av bladlöss. Tuberna innehåller olika parasitstekelarter(Aphidus ervi, A. matricariae, A.colemani. Ephedrus cerasicola, Praon volucre,Aphelinus abdominalis), som kontrollerar olika bladlusarter. Proportionerna mellan olika parsitstekelarter varierar enligt vilken växt  eller bladlusart användningen är avsedd.

Funktion och biologi

Parasitsteklar är i tuber som mumier. Första parsitsteklar kläcks en knapp vecka efter man satt ut tuber i beståndet. Parasitsteklar börjar söka bladlöss, som kunde parsiteras. Några dagar efter parasitering bladlusen slutar äta och föröka sig medan parasitstekeln fortsätter sin utveckling inne i bladlusen. Parasiterade bladlöss förvandlas i slutskedet av parasiteringen till uppblåsta gråbruna mumier. Bladlusmumier börjar synas 10-15 dygn efter första utspridningar. Parasitsteklar kläcks från tuber i ca. 2-3 veckors tid.

Förpackningar

 • FresaProtect (för jorgubbar)
 • BerryProtect (för hallon och andra bärväxter)
 • OrnaProtect, VerdaProtect och BasilProtect för sallat, örter och grönsaker)
 • Vi hjälper gärna Dig att välja passlig XXProtect- produkt

Bruksanvisning

Parasitstekelmixtubernas funktion baserar sig på att olika parasitsteklar kläcks olika tider: en del genast och en del senare. Man använder parasitstekelmixtuber 1/200 m². Protect-tuber ska användas regelbundet (upprepning varannan. eller var tredje vecka, beroende på vilken typ tub man har). Om det framkommer bladlöss oberoende av förhandsbekämpning, behöver man ytterliga åtgärder (gallmygga, guldögonslända)

Att beaktas

Man kan förvara Protect-tuber 1-2 dagar före användning i 8-10 graders temperatur. Det rekommenderas att sprida ut genast försändelsen ankommit. Protect-tuber går att användas också i lägre temperaturer, då de parsitstekelarter som används i tuber flyger och jagar tom.i 10 °C. I höga temperaturer (25-30°C) försvagas.parsitsteklarnas funktion

Bankplantor

viljakirva kirvapankki kirvatorjunta kirvavainokaiset Biotus Oy Biologinen torjuntaTuomikirva kirvapankki kirvatorjunta kirvavainokaiset Biotus Oy Biologinen torjunta

Bankplantor

Bankplantor är en metod, som skapats för förhandsbekämpning av bladlöss. Den kan användas både med blommor och grönsaker. Samtidigt med bankplantorna bör man sätta ut Aphidius colemani, Aphidius ervi eller gallmygga i växthus.

Funktion och biologi

Bankplantmetoden innebär att man förökar parasitsteklar eller gallmygga genom att odla stråsäd, t.ex havre i krukor eller lådor och där hålla i gång en havrebladluskoloni eller sädesbladluskoloni som alternativa värdar åt steklar och gallmygga. Bladlöss, som man använder på bankplantor lever bara på enhjärtbladiga växter och är således ingen risk för grönsaker eller blommor.

Förpackningstorlek och medium

 • Aphidius colemani parasitstekel /gallmygga – bankplantor är infekterad med havrebladlöss (Rhopalosiphum padi) På bankplantor finns minst 500 bladlöss. Biotus egen produktion
 • Aphidius ervi /gallmygga- bankplantor är infekterad med sädesbladlöss (Sitobion avena). På bankplantor finns minst 500 bladlöss. Biotus egen produktion.
 • Det finns också bladlusymp för ovan nämda bladlöss, om man själv vill odla bankplantor

Bruksanvisning

Aphidius colemani-bankplantor används mot persiko-och gurkbladlöss. Använd minst två burkar bankplantor/1000m². Man sprider ut mera bankplantor varannan eller var tredje vecka, eller genast när bankplantorna slutar fungera. Sprid Aphidius colemani 150st/1000m². Upprepa spridningen efter 2 -3 veckor. Om växthustemperaturen stiger över 25 grader eller det börjar förekomma hyperparsiter* dvs. parasiter till parasitsteklar ska man sprida också gallmygga.

Aphidius ervi-bankplantor används mot potatis-och växthusbladlöss. Använda minst två burkar bankplantor/1000m². Man sprider ut mera bankplantor varannan eller var tredje vecka, eller genast när bankplantorna slutar fungera. Sprid Aphidius colemani 150st/1000m². Upprepa spridningen efter 2 -3 veckor. Om växthustemperaturen stiger över 25 grader eller det börjar förekomma hyperparsiter* dvs. parasiter till parasitsteklar ska man sprida också gallmygga.

Kom ihåg att vattna bankplantor regelbundet eller sätt droppbevattning för bankplantor. Normalt fungerar bankplantor 10-12 veckor.

*Hyperparasit: Parasitens parasit. Speciellt i slutet av sommaren rikligt antal av bladlusmumier på blad lockar hyperparasiter till växthus. Hyperparasiter gör Aphidius-steklarnas förökning långsammare och bladlusbekämpnings resultatet kan bli sämre. Spåren på hyperparasitens framfart syns på bladlusmumierna, där det bildas utgångshål med taggig kant, istället för de helt cirkelrunda som Aphidius-parasitsteklar gör.

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9