Prestop®mix

Prestop Mix är ett biologiskt medel, som innehåller levande torkade svampsporer och mycel Gliocladium catenulatum J1446-svamp. Prestop Mix används för att bekämpa groddbrand och rotsjukdomar förorsakade av Pythium och Rhizoctonia på grönsaks-, krydd-och prydnadsväxter i torv eller andra organiska växtunderlag.Prestop Mix används även på jordgubbs- och hallonodlingar på friland, i växthus och i tunnel odlingar för att bekämpa gråmögel med hjälp av honungsbin och humlor.

Användning

Vid beredning av växtunderlaget med Prestop Mix används 2 % vattenlösning. Blanda 10-25 liter vattenlösning i en kubikmeter växtunderlag (åtgång 200-500g pulver/m3). Vid bevattning av pluggplantor används 1-2 liter 0,5 % vattenlösning per kvadratmeter (åtgång 5-10 g pulver/m²).

Bekämpning av gråmögel på jordgubb och hallon med Prestop Mix, spridning sker med hjälp av honungsbin eller humlor: Bikupor försedda med spridningsanordning placeras ut vid kanten av odlingsfältet (2 kupor per ha) i början av blomningen. När spridningen av Prestop Mix sker

med hjälp av humlor, behövs det på fältodlingar 2-3 st humlebon/hektar i växthus-och tunnelodlingar 1-2 st humlebon/1000 m2. Prestop Mix-pulvret tillsätts i spridningsanordningarna på morgonen under hela blomningstiden. I händelse av regn,vänta på uppehåll för påfyllning av pulvret. Åtgången Prestop Mix per på fyllningsgång är 5-10 g/kupa. Den sammanlagda åtgången av Prestop Mix är 300-500 g/ha.

Förpackningsstorlek och förvaring

Prestop®mix-pulver finns i 1 kg och 400 g förpackningar. Hållbarheten för öppnad och tätt sluten förpackning är en månad då den lagras i svalt. Vi rekommenderar att lagra öppnad förpackning i frysen.

Prestop Mix jordgubbe och hallon 3.2016

Prestop Mix bekämpning av kärnhusröta på äpple

SDS PrestopMix Säkerhetsdatablad

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9