Mycostop®

Mycostop® är biologiskt växtskyddmedel, som innehåller torkat Streptomyces strålbakterie, som är isolerat från finsk vitmossa. Dess effekt baserar sig på att strålbakterien tar sjukdomsalstrarnas utrymme och näring.  Utöver detta producerar strålbakterien vid sin ämnesomsättning produkter, som hämmar utvecklingen av sjukdomsalstrare. Strålbakterien parasiterar också på patogener och förstör deras cellvägg.

Mycostop -pulvret har många användningsändamål, men viktigast av dem är bekämpning av vissnesjuka om orsakas av Fusarium- och Alternaria-svampar.  Användning av Mycostop kan främja tillväxt och öka skörden också i friskt bestånd. Mycostop lämpar sig i grönsakers, utplanteringsväxters och örters växtskydd. Kan användas också vid plantdrivning.

Mycostop® kan användas vid integrerat bekämpningsprogram. En kombination av biologiska och kemiska metoder är ett led i modernt växtskydd. När det gäller integrerat växtskydd erbjuder Mycostop många fördelar: risken att det uppkommer sjukdomsstammar som är resistenta mot bekämpningsmedel är liten och bekämpningseffekten är bred och långvarig.

Användning

Beredning och användning av vattenblandningen: Biofungiciden Mycostop används utblandad i vatten. Mycostop-vattenblandningen framställs genom att först blanda pulvret med en liten mängd vatten (0,5–1 l). Blandningen av pulver och vatten får sedan stå i cirka en halv timme. Därefter rörs blandningen omsorgsfullt om och utspäds till slutlig brukskoncentration. Blandningen ska användas samma dag.

Mycostop-vattenblandningen tillsätts i droppbevattnings-anläggningen, odlingsrännorna eller andra underbevattningssystem via blandningstanken eller en separat injektionspump. Biofungiciden Mycostop används i förebyggande syfte. Preparatet kan användas tillsammans med de flesta kemiska växtskyddsmedel och vid integrerad bekämpning.

Preparatet är ofarligt för bekämpningsorganismer. Får inte användas som tankblandning med andra växtskyddsmedel eller med koncentrerade gödsellösningar.

Första Mycostop-behandlingen görs genast efter planteringen. För att bibehålla effekten rekommenderas upprepning med 4-6 veckors intervall. Betning av frön (grönsaker, kryddväxter och prydnadsväxter): Bruksmängden vid betning av kål, lök, purjolök och kryddväxter är 8 g, sallat 2 g, andra bladgrönsaker, rotfrukter, tomat, paprika, gurk-och baljväxter 5 g, gerbera 2 g och andra prydnadsväxter 5 g/kg frö. Betade frön skall sås inom en vecka.

Sättlökar och vitlökskyftor doppas i 0,01 procentig Mycostop-vattenblandning i 15 minuters tid just före sättningen.

Växter som förökas genom sticklingar behandlas ytterligare så, att sticklingarnas rötter doppas i 0,01 % Mycostop-vattenblandning just före planteringen.

Förpacningsstorlek och förvaring

Tillgängliga förpackningsstorlekar: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, och 100 g.

Använd hela förpackning på en gång. Förvaras torrt och svalt, under +8 °C. I sluten förpackning bevarar Mycostop sin effekt i 12 månader. I öppnad förpackning förlorar preparatet sin effekt inom några dagar.

Mycostop för biologisk bekämpning av groddbränna och bettning av frön

SDS Mycostop Säkerhetsdatablad

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9