Prestop®

Prestop® är torkad Gliocladium catenulatum J1446-svampens mycel och spårer som är isolerad från finsk åkerjord. Den tar hurumfrån sjukdomalstrare genom att den bemannar effektivt bladytor och plantans rötter. Dessutom parasiterar den på skadliga svampar och producerar enzymer, som skadarsjukdomsalstrarnas cellväggar.

Med Prestop® bekämpar man groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av Pythium-, Phytoptora-, Rhizoctonia-, och Fusarium-svampar. Dessutom passar den för bekämpning av svarprickröta (Didymella) på gurka och gråmögel (Botrytis) på tomat, paprika, gurka, jorgubbar och prydnadsväxter.

Prestop® kan användas vid plantdrivning på grönsaker, örter, och prydnadsväxter. Den passar också för bekämpning av jordgubbs och hallons rotsjukdomar. Prestop är godkänt för naturenlig odling och passar till integrerad växtskydd. Prestop-behandling behöver ingen karenstid.

Användning

Mot groddbrand och rotsjukdomar hos grönsaker, prydnads-växter och örter: Blandas i växtunderlaget före sådd (200-500 g/m3) eller bevattnas efter sådd (50-100 g/10 m2). Behandla plantorna i planteringsskedet via droppbevattningen

(100 g/400-500 växter) och upprepa månatligen.

Bekämpning av svartprickröta hos växthusgurka och gråmögel hos tomat, paprika och gurka: Bespruta stammen, i synnerhet stambasen när det gäller svartprickröta, med 0,5% Prestop -vattenlösning genast efter planteringen. Upprepa med 3-4 veckors mellanrum.

Bekämpning av gråmögel hos prydnadsväxter och småplantor: Bespruta eller doppa sticklingarna i stickningsskedet (0,5% Prestop-vattenlösning). Bespruta småplantorna efter plantuppkomsten och upprepa vid behov efter en månad.

Bekämpning av rotsjukdomar hos jordgubbe och hallon (Minor Use): Barrotsplantor kan behandlas genom att doppas i 0,5 % vattenblandning före planteringen.Pluggplantor vattnas före planteringen med Prestop-vattenblandning (125 g/1000 plantor). Behandlingen upprepas 4 veckor efter planteringen genom bevattning, droppbevatning eller radbesprutning (jordgubbe 200-250 g/1000 plantor, hallon 250-300 g/1000 plantor).

Förpackningsstorlek och förvaring

Prestop finns i 100g och 1 kg förpackningar. Prestop skall för varsa under +5 °C temperatur. Vi rekommenderar att förvara i frysen.

Prestop för effektiv bekämpning av gråmögel på växthusgrönsaker

Prestop för biologisk bekämpning av svartprickröta

Prestop för bekämpning av rotsjukdomar hos jordgubbe och hallon MU SVE

Prestop för bekämpning av klumprotsjuka och groddbränna på kålväxter MU SVE

Prestop för bekämpnging av svartpricksröta på frlandsgurka och pumpaväxter MU SVE

Prestop för bekämpnging av svampsjukdomar på lökväxter MU SVE

Prestop bekämpning av rotsjukdomar hos jordgubbe och hallon

SDS Prestop Säkerhetsdatablad

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9